Skandinaviens största online urval i bälgar!

GUMMIBÄLGAR

Hur och var använder jag bälgar?

Bälgar används för att skydda rörliga maskindelar mot damm, smuts och liknande. Detta minimerar risken för driftsstopp och förlänger maskinens livslängd. Samtidigt skyddas maskinoperatörer och andra från att komma i kontakt med rörliga delar, vilket kan innebära fara. Därmed är säkerheten optimal.

Bälgar används också i allt större utsträckning i designmässiga sammanhang. Även om det inte handlar om rörliga delar passar bälgar bra för olika slags täckning. Det ger produkten ett bättre utseende, och tack vare de flexibla vecken är det enkelt att anpassa storleken.

Ett brett standardurval

Urvalet i standardprogrammet omfattar fyra slags bälgar: Cylindriska veckbälgar, koniska veckbälgar, envecksbälgar och gummiskivbälgar.

 
 

Veckbälgar

Veckbälgar

Alla vanliga storlekar, tillverkad av mångsidiga och slitstarka material

Veckbälgarna i standardprogrammet är främst tillverkade av materialen Molerit® eller kloropren.

Molerit® är ett termoplastmaterial med gummiliknande egenskaper och god kemikaliebeständighet. Materialet (T59) har en hårdhet på 59,5 Shore A (DIN 53905), färgen är svart och användningstemperaturen ligger mellan -32°C och +70°C (högsta temperatur 85°C). Molerit® är mycket väderbeständigt, men har en begränsad användbarhet vid kontakt med olja och fetter.

Kloropren (CR) har en hårdhet på 60 Shore A (DIN 53505), färgen är svart och användningstemperaturen ligger mellan -45°C och +95°C (högsta temperatur 120°C). Materialet är väderbeständigt och har dessutom god beständighet mot syror och lösningsmedel.

Förutom detta erbjuds ett mindre antal veckbälgar av nitrilgummi (NBR) i standardprogrammet.

Läs mer om materialegenskaper

Skräddarsydd design eller kundunik färg?

Har du särskilda önskemål om mått, material, design och färger specialtillverkar vi också veckbälgar. Leveranstiden är förhållandevis kort och tillverkningskostnaderna är låga.

 
Cylindrisk veckbälg
Cylindriska veckbälg
Envecksbälg
Envecksbälg (cylindrisk)
Konisk veckbälg
Konisk veckbälg

Gummiskivbälgar

Tar minimal plats när komprimerad

Till många konstruktioner kan det vara en fördel att använda en bälgtyp som tar upp minimal plats i sammanpressat tillstånd.

Gummiskivbälgar är tillverkade av sammanvulkaniserade gummiskivor. Bälgarna tar mycket liten plats i sammanpressat tillstånd i förhållande till den utdragslängd som kan uppnås. Det vill säga, skillnaden mellan högsta längd (Lmax) och minsta längd (Lmin) är stor.

Gummiskivbälgar tillverkas av klorsulfonylpolyetylen (CSM), som har en hårdhet på 65 Shore A. Färgen är svart och användningstemperaturen ligger mellan -20°C och +110°C. Materialet är normalbeständigt mot olja och kemikalier och särskilt väderbeständigt.

Läs mer om materialegenskaper

Alternativa ändformer av skivbälgar

Gummiskivbälgarna i standardprogrammet har manschett i båda änder för fastgöring med slangklämma.

Gummiskivbälgar kan tillverkas i andra storlekar och – förutom manschett – med fläns, distansfläns och blint (stängt) avslut – eller kombinationer av dessa.

Gummiskivbälg
Gummiskivbälg (cylindrisk)
Manchett på slutet av skivbälgen
Figur 1: Gummiskivbälg med manschett för fastgöring med slangklämma. Möjlig att kombinera med fläns. I standardprogrammet erbjuds manschett i bälgens båda ändar.
 
 
 
 
Fläns på slutet av skivbälgen
Figur 2: Gummiskivbälg med fläns i det sista vecket. Fastgöring med slangklämma och nedsänkta skruvar. Möjlig att kombinera med manschett.
 
 
 Distansfläns på slutet av skivbälgen
Figur 3: Gummiskivbälg med distansfläns. Fastgöring med slangklämma och skruvar. Möjlig att kombinera med manschett.
 
 
Blint (stängt) slut på skivbälgen
Figur 4: Gummiskivbälg med blint (stängt) avslut vid änden av det yttre vecket. Möjlig att kombinera med manschett eller fläns.
 

Standardbälgar

Standardbälgar

Se standardprogrammet av bälgar webbutiken.

Andra slags bälgar?

Förutom veckbälgar och gummiskivbälgar specialtillverkar vi även lådbälgar och balksydd enligt önskemål. Specialbroschyrer kan beställas.

Kontakta oss redan i utvecklingsfasen för vägledning till den optimala lösningen.

 

 
 

 

Andra slags bälgar?